Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Szybki wzrost (2023-01-12)

REKLAMA