Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Szybki wzrost (2023-01-12)

Podczas sesji 15 marca 2023 doszło do wybicia z formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia 4752 pkt. na ok. .

REKLAMA