Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Kanał zwyżkujący (2023-02-14)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego kanału został osiągnięty 21 lutego 2023. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 6455 pkt. na ok. .

REKLAMA