Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójne dno (2023-03-03)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 marca 2023. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na osiągnięcie 5898 pkt. na .

REKLAMA