Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójny szczyt (2023-04-28)

Podczas sesji 19 maja 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył szanse na osiągnięcie 8086 pkt. na .

REKLAMA