Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójny szczyt (2023-05-24)

2 czerwca 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 8868 pkt. na .

REKLAMA