Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Linia trendu wzrostowego (2023-08-24)

5 września 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA