Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójne dno (2023-10-05)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 10 października 2023. W dniu wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 8407 pkt. na ok. .

REKLAMA