Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójny szczyt (2023-11-07)

Podczas sesji 9 listopada 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia 12052 pkt. na ok. .

REKLAMA