Nazwa / Typ formacji
WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-03-13)
REKLAMA