Nazwa / Typ formacji
WIG20 / Klin zniżkujący (2018-03-26)
REKLAMA