Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Opór (2018-05-15)

W trakcie sesji 27 sierpnia 2018 doszło do przebicia oporu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA