Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2018-06-12)

W trakcie sesji 26 lipca 2018 formacja oRGR została potwierdzona wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 2429 pkt. na ok. .

REKLAMA