Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2018-06-04)

27 sierpnia 2018 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 2539 pkt. na ok. .

REKLAMA