Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2018-07-11)

20 lipca 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA