Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2018-08-20)

Podczas sesji 26 października 2018 formacja oRGR została zanegowana, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 1731 pkt. na .

REKLAMA