Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-08-24)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 2018-10-26. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia 2104 pkt. na ok. .

REKLAMA