Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu wzrostowego (2018-09-13)

8 października 2018 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA