Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Trójkąt zwyżkujący (2019-01-14)

Podczas sesji 18 stycznia 2019 doszło do wybicia z formacji zwyżkującego trójkąta. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 2606 pkt. na .

REKLAMA