Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zwyżkujący (2019-01-21)

14 lutego 2019 doszło do wybicia z formacji zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia 2083 pkt. na ok. .

REKLAMA