Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-01-29)

Podczas sesji 7 lutego 2019 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix wyznaczył szanse na osiągnięcie 2311 pkt. na ok. .

REKLAMA