Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Trójkąt zwyżkujący (2019-02-28)

W trakcie sesji 4 marca 2019 doszło do wybicia w dół z formacji zwyżkującego trójkąta. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 2272 pkt. na ok. .

REKLAMA