Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Opór (2019-03-20)

3 kwietnia 2019 doszło do przebicia oporu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA