Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zwyżkujący (2019-04-01)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 6 maja 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 2287 pkt. na ok. .

REKLAMA