Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Trójkąt zniżkujący (2019-04-30)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji zniżkującego trójkąta został osiągnięty 6 maja 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie 2283 pkt. na ok. .

REKLAMA