Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2019-04-05)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 13 maja 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 2167 pkt. na ok. .

REKLAMA