Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-04-05)

REKLAMA