Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-04-05)

Target po wybiciu z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 6 maja 2019. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 2287 pkt. na ok. .

REKLAMA