Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2019-05-30)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 11 czerwca 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 2298 pkt. na ok. .

REKLAMA