Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zwyżkujący (2019-06-14)

REKLAMA