Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2019-06-14)

W trakcie sesji 18 czerwca 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA