Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2019-07-10)

REKLAMA