Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2019-07-10)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego został osiągnięty 1 sierpnia 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 2248 pkt. na ok. .

REKLAMA