Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2019-07-11)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji RGR został osiągnięty 1 sierpnia 2019. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 2248 pkt. na ok. .

REKLAMA