Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zniżkujący (2019-07-19)

Target po wybiciu dołem z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 5 sierpnia 2019. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 2208 pkt. na ok. .

REKLAMA