Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Trójkąt zniżkujący (2019-07-19)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego trójkąta został osiągnięty 2 sierpnia 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 2223 pkt. na .

REKLAMA