Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-07-23)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2 sierpnia 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy szanse na spadek do 2220 pkt. na ok. .

REKLAMA