Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-07-03)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 30 lipca 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie 2270 pkt. na .

REKLAMA