Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zwyżkujący (2019-07-08)

Target po wybiciu w dół z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 30 lipca 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia 2270 pkt. na ok. .

REKLAMA