Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Klin zwyżkujący (2019-07-08)

9 lipca 2019 doszło do wybicia dołem formacji zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 2270 pkt. na ok. .

REKLAMA