Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2019-10-15)

Podczas sesji 17 października 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA