Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-12-18)

W trakcie sesji 23 grudnia 2019 doszło do wybicia górą formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie 2236 pkt. na ok. .

REKLAMA