Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2020-01-21)

REKLAMA