Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Linia trendu spadkowego (2020-02-18)

REKLAMA