Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Trójkąt (2020-02-18)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji trójkąta został osiągnięty 24 lutego 2020. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 2036 pkt. na ok. .

REKLAMA