Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-02-07)

REKLAMA