Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-02-07)

Target po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 26 lutego 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy szanse na spadek do 1907 pkt. na ok. .

REKLAMA