Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-03-02)

9 marca 2020 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 1194 pkt. na ok. .

REKLAMA