Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2020-05-21)

Target po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 21 lipca 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 1861 pkt. na .

REKLAMA