Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójny szczyt (2020-06-24)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 27 października 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy szanse na spadek do 1614 pkt. na ok. .

REKLAMA