Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2020-07-27)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 8 września 2020. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 1740 pkt. na ok. .

REKLAMA