Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-09-02)

4 września 2020 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 1670 pkt. na ok. .

REKLAMA