Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-09-02)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 24 września 2020. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 1670 pkt. na ok. .

REKLAMA