Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2020-10-16)

REKLAMA