Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Podwójne dno (2020-10-23)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 28 października 2020. W dniu wybicia obliczyliśmy szanse na spadek do 1571 pkt. na ok. .

REKLAMA