Nazwa / Typ formacji

WIG20 / Szybki wzrost (2020-11-10)

Podczas sesji 16 listopada 2020 doszło do wybicia w górę z formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia 2169 pkt. na ok. .

REKLAMA